پارچه های حسگر سیگنالهای بیو الکریک قلب قادر است که با جایگزین شدن بجای الکترودهای متداول سیگنالهای قلب را با همان دقت به سامانه انتقال بیسیم سیگنال منتقل نموده و سپس با بهره گیری از توان انتقال داده موجود کشوربه مرکز درمانی منتقل نماید .
هدف از این پروژه سنتز رنگها و مواد نانویی حساس به دما و زمان در محدوده هاي مختلف كه بصورت برگشت ناپذير در دماهاي مورد نظر تغيير رنگ ميدهند. چاپ و آماده سازي رنگها بر روي بسته بنديهاي متداول در محصولات غذايي و بررسي عملكرد نمونه ها در شرايط مختلف جئ ...
حسگر های پارچه ای تغییر طول این امکان را فراهم میسازد که بتوان رفتار حرکتی قسمتهای مختلف بدن را با هدف پیشگیری ار آسیب و همچنین درمان نقاط آسیب دیده ثبت و در نهایت مورد آنالیز قرار داد. این ساختار بواسطه انعطاف پذیری میتواند بدون ایجاد اختلال در ...
ایجادتوانایی برای محافظت با ریسک کم از سیستمهای کنترل ، ار تباطی وساختارهای مجهز به کامپیوتر برای ایجاد بازدارندگی در یک ساختار نظامی با قابلیت اعتماد بسیار بالا در مقابل پالس الکترومغناطیس فوق العاده اساسی است. در این خصوص ایجاد سطح یکنواخت از ...
1
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت نانو راد بهان می باشد.
طراحی شده توسط تیم ملی وب