ساخت لایه های انعطاف پذیر برای تامین اثر بخشی حفاظتی 120 dB در محدوده طول موجهای " 1KHz-1.5 GHz

 

میزان اثر بخشی  حفاظت در مقابل امواج  برای تجهیزات و یا فضا های محدود به عوامل متعددی بستگی دارد که از آن جمله میتوا ن به فرکانس و امپدانس موج مهاجم، خصوصیات ذاتی ماده محافظ نظیر هدایت الکتریکی ، نفوذ پذیری مغناطیسی ، نسبت ضخامت پوشش محافظ و طول موج امواج مهاجم ، ضریب دی الکتریک و همچنین تعداد و شکل ناپیوستگی در ساختار محافظ بستگی دارد.  میزان اثر بخشی  حفاظت به نسبت قدرت میدان بدون حضور ماده محافظ و با حضور ماده محافظ  اطلاق می گردد. با این وجود این مقدار بصورت عملی از مجموع پارامترهای اتلاف جذب، اتلاف انعکاس  و فاکتور تصحیح مربوط به نعکاس از سطح داخلی محاسبه میشود. پارامترهای اخیر بنوبه خود متاثر از پارامترهای نسبت هدایت ، و نسبت نفوذ پذیری میباشد.  نتایج بدست آمده به ضخامت لایه محافظ و مهمتر از آن به نوع منبع  امپدانس موج مهاجم  موج مغناطیسی ،  موج الکتریکی و موج نرمال بستگی دارد. تحقیقات گذشته در خصوص مواد محافظ، قابلیتهای حفاظتی قابل قبولی را برای  فلزات نظیر مس، آهن ، نیکل و آلیاژهای مختلف نشان داده است. این خصوصیت بالقوه در فلزات و محدودیت استفاده از آنها  بواسطه دانسیته بالا و انعطاف پذیری کم ،  عامل  انگیزاننده ای برای تولید لایهای محافظ  با انعطاف پذیری مطلوب در مقابل امواج با استفاده از لایه نشانی نانو ذرات فلزی  مختلف بوده است.  بازگشت »
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت نانو راد بهان می باشد.
طراحی شده توسط تیم ملی وب