آموزشی و ترویجی
برگزاری همایش و سمینارهای آموزشی پیرامون کاربردهای نانو فناوری در حوزه های مختلف مهندسی
راه اندازی دوره های آموزش عمومی فناوری نانو در سطوح مختلف دانش آموزی، دانشجویی، پرسنل صنایع و ...
تشکیل کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو در حاشیه سمینارهای ملی و بین المللی
ایجاد پل ارتباطی بین صاحب نظران و پژوهشگران نانو فناوری به منظور تجمیع اطلاعات و هدفمندسازی تحقیقات
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت نانو راد بهان می باشد.
طراحی شده توسط تیم ملی وب