پارچه رسانا

Product No.

Surface resistivity (Ω/sq) ASTM F390

Shielding at 100

MHz/ 2 GHz (db)

ASTM D 4935-99

Washing fastness

ISO 105-C06 :1994

S-001A

0.0003

99/93

5

N-002A

0.005

80/65

5

CN-003B

0.001

85/78

5

FN-004B

0.008

80/68

5بازگشت »
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت نانو راد بهان می باشد.
طراحی شده توسط تیم ملی وب