اندازه گیری فیبر،لیگنین و همی سلولز در مواد غذایی،خوراک دام وطیور
این روش تکنیک مناسبی جهت دیسپرس کردن نانو ذرات در حلالهای رقیق مانند آب، استون و اتانول می باشد.
دستگاه گریز از مرکز جهت جداسازی مواد از یکدیگر
مخلوط کننده و همگن سازی مواد مختلف بصورت یکنواخت و با دورهای هم زدن مختلف
12
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت نانو راد بهان می باشد.
طراحی شده توسط تیم ملی وب