( مشخصات کامل ) میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy)
( مشخصات کامل ) کروماتوگرافی گازی (GC)
( مشخصات کامل ) طیف سنج جذب اتمی(Atomic Absorption Spectrometer)
( مشخصات کامل ) خشک کن انجمادی (Freeze Dryer)
( مشخصات کامل ) ویسکومتر بروکفیلد
( مشخصات کامل ) رفراکتومتر
( مشخصات کامل ) فایبر تک
( مشخصات کامل ) سانتریفوژ یخچالدار
( مشخصات کامل ) سوکسوله تمام اتوماتیک
( مشخصات کامل ) دستگاه تعیین نقطه ذوب
( مشخصات کامل ) هموژنایزر دور بالا
( مشخصات کامل ) انکوباتور
( مشخصات کامل ) دستگاه اندازه گیری BOD
( مشخصات کامل ) دستگاه اندازه گیری COD
( مشخصات کامل ) کدورت سنج( Turbidimeter)
( مشخصات کامل ) میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)
( مشخصات کامل ) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت نانو راد بهان می باشد.
طراحی شده توسط تیم ملی وب