چشم انداز آینده
شرکت نانو راد بهان با توجه به پتانسیل فراوان آموزشی و پژوهشی در حوزه فناوریهای نوین در آینده به دنبال ایجاد زیرساختهای لازم برای رشد و توسعه نسل جدید منسوجات با کاربردهای متنوع است. تحقق این مهم با شکل گیری پژوهشکده منسوجات نوین و تربیت افراد متخصص و توانمند در این حوزه و تامین سرمایه های مادی و معنوی میسر است.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت نانو راد بهان می باشد.
طراحی شده توسط تیم ملی وب