ماموریت شرکت
شرکت نانو راد بهان سند چشم انداز پنج ساله ای را برای دستیابی به اهداف خود با بهره گیری از نیروهای جوان و متخصص طراحی کرده است. طبق این سند شرکت موظف به ساخت و تکمیل لباس هوشمند هزاره سوم در پایان مدت مذکور می باشد. این لباس با قابلیت دریافت سیگنال های حیاتی بدن، تامین انرژی مورد نیاز لباس و فرد کاربر، ارسال اطلاعات به صورت بیسیم به مراکز مورد نظر و همچنین تامین راحتی لازم در کنار محافظت کامل از بدن می تواند با کاربردهای خاص نظامی و همچنین عام در سطح جامعه پاسخگوی بسیاری از نیازهای مبرم در قرن حاضر باشد.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت نانو راد بهان می باشد.
طراحی شده توسط تیم ملی وب